Trwa wczytywanie produktów
Darmowa przesyłka
Pełne wsparcie graficzne
Opieka konsultanta
Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego
Listek eko

 

 

 

Dlaczego sadzimy drzewa?

Myślimy globalnie i staramy się żyć zgodnie z naturą. Aby zbilansować wykorzystane surowce do produkcji opakowań począwszy od 2020 r., na każde zrealizowane zamówienie sadzimy jedno drzewo. Tym samym, zwracamy naturze z nawiązką to co od niej pozyskaliśmy.

Sadzimy je również po to, aby zbilansować emisję dwutlenku węgla wydobywającego się podczas produkcji, przewozu i innych czynności około-producyjnych, również tych wydawałoby się mniej istotnych - najprostszych czynności biurowych.

Chcielibyśmy pozytywnie Was „zarazić” tą ideą i zaangażować Was w ten proces.

Dlaczego sadzimy drzewa Dlaczego sadzimy las

Nawiązaliśmy współpracę z Tree Nation, organizacją zajmującą się zwalczaniem zmian klimatu. Dzięki dużym realizowanym projektom, między innymi w Nikaragui, Tanzanii, Brazylii, Kolumbii, Madagaskarze, Nigrze oraz przy zaangażowaniu ponad 110 000 osób i 1000 firm wierzymy, że ta organizacja może wywrzeć znaczący wpływ na skalę globalną.

Głównym założeniem programu, realizowanego przez organizację Tree-Nation jest dopilnowanie, aby z dnia na dzień było sadzone coraz więcej drzew. Mamy szczęście otrzymać pomoc od tych niesamowitych ludzi, którzy uczestniczą w realizacji globalnego celu ponownego zalesiania terenów szczególnie dotkniętych nielegalną wycinką drzew oraz przywracania ich pierwotnych ekosystemów zdegradowanych przez działalność człowieka.

Usambara (Tanzania)

Obecnie wspieramy projekt ochrony bioróżnorodności na terenach gór - Arc Eastern Mountains w Tanzanii.

Głównym celem projektu jest ochrona lasów tropikalnych oraz ponowne zalesienie rezerwatu przyrody Magamba. Dzięki podjętym działaniom lasy te ponownie mogą się stać siedliskiem dzikiej przyrody.

W ramach projektu prowadzone są również działania edukacyjne, mające na celu stałe podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów rezerwatu.

Sadzimy drzewa w Tanzanii Sadzimy dzewa Usambra Tanzania Las w Tanzanii Las w Usambrze

Jak to działa?

Złożyłeś już zamówienie lub właśnie się zastanawiasz? Fantastycznie! W pierwszej kolejności otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.Gdy Twoje zamówienie zaczniemy realizować, otrzymasz od nas certyfikat wystawiony przez organizację Tree-Nation, informujący o tym, że w Twoim imieniu zostało posadzone drzewo.

Certyfikat sadzenie drzew

Co zawiera certyfikat?

Każdy certyfikat jest personalizowany i zawiera:

  • informację o gatunku drzewa jakie zostało posadzone,
  • wskazanie miejsca, w którym zostało posadzone drzewo,
  • informację o poziomie dwutlenku węgla, który został zbilansowany,
  • pieczęć i podpis głównego plantatora, odpowiedzialnego za szkółkę drzewek w danym rejonie.

Klikając w nasze logo przejdziesz do naszego konta na portalu Tree-Nation, gdzie znajdziesz komplet informacji o drzewach jakie do tej pory posadziliśmy.

Certyfikat zawiera również link do strony, na której możesz przystąpić do programu i posadzić własne drzewo.

Razem zrobimy więcej!

Zamawiając u nas opakowania, będziesz mógł na nich umieścić poniższy znak graficzny. Będzie on dowodem na to, że Twoja firma wspiera inicjatywę zalesiania i uczestniczy w proekologicznych programach.

Pomagasz sadzić drzewa Logo

Fajnie, prawda? Nie czekaj i złóż pierwsze zamówienie, abyśmy razem mogli zacząć zalesiać planetę!