Trwa wczytywanie produktów
Darmowa przesyłka
Pełne wsparcie graficzne
Opieka konsultanta
Listek eko
Definicja - Wielokrotnego użytku

Wielokrotnego użytku

Co to znaczy?

Opakowania wielokrotnego użytku to produkty, które mogą mieć drugie (często trzecie, czwarte itd.) zastosowanie np. pudełko może posłużyć również do zwrotu lub przechowywania innych rzeczy, torba papierowa - do ponownego przenoszenia różnych przedmiotów.

Dlaczego to takie istotne?

Ponowne użycie tego samego opakowania, podwaja jego użyteczność i zapobiega wykorzystaniu (produkcji) nowego opakowania - często niestety jednorazowego.

Twój wpływ na środowisko

Aby opakowanie wielokrotnego użytku miało pożądany wpływ na środowisko, musi być używane więcej niż jeden raz. Mówiąc najprościej, jeśli torba wielokrotnego użytku zostanie natychmiast wyrzucona, traci pozytywne korzyści jakie mogłaby mieć. Aby temu przeciwdziałać skoncentruj się na proekologicznej edukacji swoich klientów. W tym celu możesz np. umieścić na opakowaniu dedykowany znak graficzny „wykorzystaj mnie ponownie”.

Definicja - Nadający się do recyklingu

Nadający się do recyklingu

Co to znaczy?

Opakowania nadające się do recyklingu są wykonane z materiałów, które mogą być przetworzone i ponownie wprowadzone do obiegu bez negatywnego wpływu na środowisko.

Dlaczego to takie istotne?

Recykling zmniejsza ilość odpadów wysyłanych na wysypiska śmieci i do spalarni - chroni zasoby naturalne i zapobiega zanieczyszczeniom poprzez ograniczenie wykorzystania nowych surowców. Zasadniczo zamiast tworzyć coś nowego, bierzemy cos co jest już w obiegu, aby dać mu nowe życie.

Twój wpływ na środowisko

Kiedy zużyjesz opakowanie, upewnij się, że poddajesz je recyklingowi w odpowiednich kategoriach np. z tworzyw sztucznych, aluminium, szkła, papieru itp. Dzięki temu materiały wykorzystanie do produkcji tego opakowania będą przetworzone i wykorzystane ponownie.

Definicja - Biodegradowalny

Biodegradowalne

Co to znaczy?

Biodegradacją nazywamy rozkład materiału na skutek oddziaływania czynników biologicznych i atmosferycznych. To szersze pojęcie od znaczenia terminu „kompostowalność”, który określa rozkład części materiałów w określonych warunkach i w krótszym czasie. Celem kompostowania jest otrzymanie nawozu, natomiast biodegradacja informuje o procesie rozkładu materiału w naturalnym środowisku. Generalnie każdy materiał ulega biodegradacji w przyrodzie. Istotny jest jednak czas jego rozkładu.

Dlaczego to takie istotne?

Co do zasady słowem „biodegradowalny” przyjęliśmy określać materiały, które w stosunkowo niedługim czasie ulegają biodegradacji. Trudno uznać za biodegradowalne odpady, które w przyrodzie rozkładają się kilkadziesiąt lat i więcej. Im krótszy czas rozkładu, tym mniejsza szkoda dla środowiska.

Twój wpływ na środowisko

Jeśli możesz, maksymalnie ogranicz stosowanie toreb i opakowań foliowych. Jak pokazują światowe dane tylko część z nich trafia do utylizacji lub jest ponownie przetwarzana. Reszta zaśmieca nasze środowisko. Potrzeba, aż trzydziestu pokoleń, aby uległy one rozkładowi. To naprawdę daje do myślenia!

Definicja - bez plastiku

Bez plastiku

Co to znaczy?

Wybierając opakowanie bez plastiku masz pewność, że powstało ono na bazie odnawialnych surowców naturalnych - drewna (w przypadku opakowań papierowych). Surowce naturalne mogą być uzupełnione zwykle w tym samym czasie co czas potrzebny na ich zużycie, w przeciwieństwie do plastiku wytwarzanego w większości przypadków z całkowicie nieodnawialnego surowca - ropy naftowej.

Dlaczego to takie istotne?

W ujęciu globalnym jedynie 9% plastikowych odpadów trafia do recyklingu, a 12% kończy życie w spalarniach. Reszta trafia na wysypiska śmieci i co gorsze - bezpośrednio do środowiska naturalnego. Szacuje się, że z tego powodu na świecie umiera nawet 2 miliony zwierząt rocznie!

Twój wpływ na środowisko

Jeśli to możliwe, wybieraj produkty zapakowane w opakowanie bez plastiku. Jeśli opakowanie jest plastikowe, pamiętaj aby po wykorzystaniu wrzucić je do odpowiedniego kontenera przeznaczonego dla tworzyw sztucznych. Poddasz je wówczas recyklingowi.

Definicja - z rezyklingu

Z recyklingu

Co to znaczy?

To informacja, że papier i/lub karton, z którego wykonane jest opakowanie zostały wytworzone z surowców wtórnych. Surowcem wtórnym w tym przypadku jest makulatura.

Dlaczego to takie istotne?

Wykorzystując surowce wtórne nie musimy sięgać po surowce naturalne występujące w przyrodzie. Mówiąc najprościej, już raz pozyskany surowiec otrzymuje drugie i kolejne „życie”. Tym samym chronimy naturalne zasoby ziemi. W czasie, mimo wszystko, początkującej jeszcze polityki ochrony środowiska podejście to jest jak najbardziej słuszne i wskazane.

Twój wpływ na środowisko

Na rynku globalnym, w szczególności na rynku Unii Europejskiej i krajów wysokorozwiniętych od wielu lat notuje się deficyt surowców naturalnych. Staraj się optymalnie segregować swoje odpady. Pamiętaj, że zmieszanie odpadów z ich innymi rodzajami utrudnia ich przetworzenie, a w części przypadków powoduje degradację materiału. Dlatego niezmiernie ważna jest segregacja odpadów już „ u źródła” - w Twoim domu i miejscu pracy.

Definicja - Kompostowalny

Kompostowalny

Co to znaczy?

Opakowania nadające się do kompostowania są w większości przypadków wykonane z odnawialnych materiałów pochodzenia roślinnego i/lub biopolimerów. W naturze nic nie ginie - biomateriał wytworzony przez mikroorganizmy powraca do środowiska jako cenny nawóz organiczny.

Dlaczego to takie istotne?

Produkty tekturowe i papierowe są doskonałym dodatkiem do kompostu, dzięki czemu rozkładają się w 90-180 dni. Opakowania z tworzyw sztucznych potrzebują nawet 500 lat, aby ulec pełnemu rozkładowi w naturalnym środowisku.

Twój wpływ na środowisko

Czasami ludzie nie zauważają, że opakowanie może skończyć na wysypisku. Jeśli nie masz domowego kompostu możesz je oddać podmiotom zajmującym się komercyjną usługą kompostowania. O takiej możliwości możesz również poinformować swoich klientów umieszczając odpowiednią informację na opakowaniu Twojego produktu.

Definicja - Papier cerytfikowany

Papier certyfikowany

Co to znaczy?

Opakowanie zostało wytworzone z papieru, którego producent posiada certyfikat (np. FSC®, PEFC®) potwierdzający, że papier został wyprodukowany z drewna pozyskanego bez ujemnego wpływu na strukturę lasu i z poszanowaniem środowiska naturalnego - również z poszanowaniem społeczności lokalnej.

Dlaczego to takie istotne?

Zrównoważony rozwój ekologiczny i co za tym idzie odpowiednio zbilansowana polityka wykorzystania surowców naturalnych ma znaczący wpływ na otaczający nas ekosystem. Pozwala pozyskiwać surowce naturalne w sposób odpowiedzialny, tak aby mogły one w krótkim czasie zostać odtworzone przez naturę.

Twój wpływ na środowisko

Współpracuj z podwykonawcami, dla których troska o środowisko jest jednym z priorytetów prowadzonej działalności. Packpoint.pl wspiera fundacje proekologiczne i uczestniczy w prowadzonych przez nie programach. Obecnie współpracujemy z organizacją Tree Nation, za pośrednictwem której uczestniczymy w programach zalesiania obszarów najbardziej dotkniętych przez działalność człowieka.

Definicja - Kleje roślinne

Kleje roślinne

Co to znaczy?

Kleje roślinne zostały opracowane z myślą o środowisku. Są wykonane na bazie biosurowców pochodzenia naturalnego np. żywice, skrobie, oleje, białka itp., z wyłączeniem nieodnawialnych surowców kopalnianych.

Dlaczego to takie istotne?

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek należy myśleć o czystym środowisku - zarówno dla nas jak i przyszłych pokoleń. W porównaniu do klejów tradycyjnych, proces produkcyjny klejów roślinnych uwalnia do atmosfery zdecydowanie mniej Co2.

Twój wpływ na środowisko

Kluczem do ogólnoświatowego sukcesu w walce o czyste środowisko naturalne i powietrze jest zaangażowanie każdego człowieka na ziemi. Twój udział jest również istotny! Jeśli jesteś producentem, pamiętaj o jak największym wykorzystaniu surowców pochodzenia naturalnego. Również Twój udział może przyczynić się do zachowania naturalnych podstaw życia wszystkich żywych istot i świata roślin.

Definicja - Farby na bazie wody i roślin

Farby na bazie wody i roślin

Co to znaczy?

Farby na bazie wody i/lub roślin to farby, których spoiwem pigmentu jest woda lub naturalny olej np. sojowy, słonecznikowy lub inny - zamiennie do farb tradycyjnych, których spoiwem jest nafta. W większości przypadków posiadają one atest do kontaktu z żywnością.

Dlaczego to takie istotne?

Tego typu farby minimalizują emisję lotnych związków chemicznych, zmniejszając tym samym wpływ zarówno na miejsca pracy, jak i na globalne środowisko. Nie zawierają chemikaliów zubożających warstwę ozonową - ołowiu ani metali ciężkich.

Twój wpływ na środowisko

Również i Ty możesz pomóc środowisku, wybierając np. ekologiczne tonery do druku dla Twoich urządzeń biurowych. Oferty drukarni weryfikuj nie tylko pod względem jakości, ceny i terminu realizacji ale również pod kątem ekologicznego charakteru świadczonych usług. Pamiętaj, że większość związków niszczących warstwę ozonową pozostaje w stratosferze przez dekady, przez co jej regeneracja jest długim i powolnym procesem.