Regulamin zakupów on-line

 

Regulamin zakupów on-line

    

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep, działający w ramach serwisu packpoint.pl jest prowadzony przez firmę PSC EMPIRO Sp. z o.o. z siedzibą ul. św. Filipa 23/4 w Krakowie, kod 31-150, KRS nr 0000528967, NIP: 676-248-10-82, REGON: 123239220.

2. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

3. Ceny podane w sklepie nie zawierają podateku VAT.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru. 

5. W momencie złożenia zamówienia przez klienta zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony drogą e-mailową. W momencie realizacji zamówienia klient jest informowany drogą e-mailową o zmianie statusu zamówienia.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu packpoint.pl oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku "Potwierdzenie sprzedaży".


II. Realizacja zamówienia

1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment wysłania poprawnie wypełnionego formularza zamówienia. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

2. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze zwyczajowo w przeciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia z opcją przesyłki pobraniowej. O wysłaniu paczki informujemy oddzielnym mailem.

3. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, mogą być wprowadzane w nim zmiany. Zmiany w zamówieniach mogą być składane poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

4. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta i dołączamy do przesyłki.

6. Obowiązujące formy płatności w sklepie to :

a) przedpłata w formie przelewu zwykłego na podany w procesie zamówienia nr konta lub za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal,

b) przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.

7. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli:

a) formularz zamówienia nie został w pełni wypełniony lub został wypełniony niepoprawnie,

b) w ciągu 7 dni od daty zamówienia nie została wpłacona należność,

c) przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta.

 

III. Koszty i czas dostawy

1. Wysyłka zamówienia następuje w dni robocze zwyczajowo w przeciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia z opcją przesyłki pobraniowej.  O wysłaniu paczki informujemy drogą mailową.

2. Wszystkie paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Nie ma możliwości zmiany adresu dostawy, gdy przesyłka została już wysłana.

4. Kurierzy dostarczają przesyłki zazwyczaj następnego dnia roboczego od wysłania. 

5. Całkowite koszty usługi transportu podawane są w formularzu przy składaniu zamówienia.

6. Drogą mailową lub telefoniczną sklep przyjmuje także zamówienia z wysyłką poza teren Polski. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu oszacowania kosztów przesyłki.

7. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następujacym adresem strony internetowej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?lang=pl&redirectionDate=20110310

 

IV. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. W naszym sklepie wydłużyliśmy ten termin do 30 dni od momentu otrzymania towaru.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość prosimy o złożenie stosownego oświadczenia (link do wzoru oświadczenia)Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres sklep@packpoint.pl, lub drogą pocztową na adres firmy: PSC EMPIRO Sp. z o.o, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków. Zwracany Towar należy odesłać również na adres firmowy.

3. Prosimy o dołączenie paragonu lub faktury, co znacznie ułatwi nam zaksięgowanie zwrotu.

4. Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych niezwłocznie, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Zwrotowi podlega całkowity koszt poniesiony przez klienta w momencie dokonania zakupu wraz z kosztem transportu do klienta. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

7. Z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość można skorzystać jedynie w przypadku zwrotu opakowań zakupionych w sklepie. Dotyczy jedynie opakowań, które nie zostały dodatkowo zadrukowane według indywidualnego projektu Klienta.

 

V. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.

2. W obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, prosimy o sporządzenie protokółu reklamacyjnego. W przypadku przesyłki kurierskiej, sporządzenie protokołu reklamacyjnego przy odbiorze przyśpiesza rozpatrzenie roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 

3. Wadliwy produkt należy odesłać na adres firmy prowadzącej sklep po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta drogą telefoniczną lub mailową. Formę wysyłki należy uzgodnić z obsługą sklepu.

4. Do odsyłanego produktu należy dołączyć potwierdzenie sprzedaży wraz z paragonem (lub fakturą VAT) z informacją o wadzie produktu. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).