Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odleglóść

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. W naszym sklepie wydłużyliśmy ten termin do 30 dni od momentu otrzymania towaru.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość prosimy o złożenie stosownego oświadczenia (link do wzoru oświadczenia)Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres sklep@packpoint.pl, lub drogą pocztową na adres firmy: PSC EMPIRO Sp. z o.o, ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków. Zwracany Towar należy odesłać również na adres firmowy.

3. Prosimy o dołączenie paragonu lub faktury, co znacznie ułatwi nam zaksięgowanie zwrotu.

4. Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych niezwłocznie, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Zwrotowi podlega całkowity koszt poniesiony przez klienta w momencie dokonania zakupu wraz z kosztem transportu do klienta. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

7. Z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość można skorzystać jedynie w przypadku zwrotu opakowań zakupionych w sklepie. Dotyczy jedynie opakowań, które nie zostały dodatkowo zadrukowane według indywidualnego projektu Klienta.